انتشار رایگان مقالات برتر از دید داوران در ژورنال علمی تخصصی

بسمه تعالی

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند مقالات برتر از دید داوران ( مقالات فناوری اطلاعات  و بین رشته ای مرتبط با فناوری اطلاعات )  در ژورنال علمی تخصصی نوآوری های اخیر در مهندسی کامپیوتر بصورت رایگان انتشار پیدا خواهد کرد.

بااحترام – دبیرخانه کنفرانس